دفتر مرکزی انجمن: تهران - خيابان جمهوري - ما بين چهارراه اسكندري و باستان - پلاك 1522

برگزاری اردوی یک روزه

یک دوره اردوی یک روزه با حضور جمعی از اعضاء انجمن کن دو و ایی آی دو  و انجمن کاراته گوجورو اوکینتاوایی ایران در تاریخ پنجشنبه ۹۸/۴/۲۷ برگزار گردید.

 

مطالب مرتبط