دفتر مرکزی انجمن: تهران - خيابان جمهوري - ما بين چهارراه اسكندري و باستان - پلاك 1522

جلسه کمیته فنی انجمن کن دو و ایی آی دو ایران مورخ ۹۸/۷/۵

جلسه کمیته قنی انجمن کن دو و ایی آی ایران در در تاریخ ۹۸/۷/۵ از ساعت ۱۴ لغایت ۱۶ در محل دفتر مرکزی انجمن برگزار گردید.

مطالب مرتبط