دفتر مرکزی انجمن: تهران - خيابان جمهوري - ما بين چهارراه اسكندري و باستان - پلاك 1522

برگزاری استاژ فنی و آزمون مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۱

استاژ فنی و آزمون سراسری انجمن کن دو و ایی آی دو برای کمربندهای کیو در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۱ از ساعت ۱۸ الی ۲۲ در محل باشگاه نصر تهران برگزار گردید.

مطالب مرتبط