دفتر مرکزی انجمن: تهران - خيابان جمهوري - ما بين چهارراه اسكندري و باستان - پلاك 1522

تشکیل جلسه کمیته فنی کن دو مورخ ۹۸/۸/۱۲

جلسه کمیته فنی در خصوص مسائل رشته کن دو، در محل باشگاه مرکزی انجمن در تاریخ ۹۸/۸/۱۲ از ساعت ۲۲:۳۰ لغایت ۳۰ دقیقه بامداد ۱۳ آبانماه برگزار گردید.

 

مطالب مرتبط