دفتر مرکزی انجمن: تهران - خيابان جمهوري - ما بين چهارراه اسكندري و باستان - پلاك 1522

برگزاری جلسه امور اداری انجمن مورخ ۹۸/۸/۱۵

در تاریخ ۹۸/۸/۱۵ جلسه ای در محل دفتر مرکزی جهت بررسی مسائل امور اداری انجمن از ساعت ۱۸ لغایت ۳۰ دقیقه بامداد ۱۶ آبمانماه برگزار گردید

مطالب مرتبط