آخرین جلسه کمیته فنی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی در سال ۱۴۰۱ برگزار شد

به گزارش روابط عمومی انجمن کن دو و ایی آی دو ایران، به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی :

آخرین جلسه کمیته فنی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی در سال ۱۴۰۱ امروز (یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴) به ریاست دارا حکیمی ، رئیس کمیته فنی و با حضور علی صدیقی دبیرکل فدراسیون برگزار شد.

در نشست امروز، محسن باغبان خرمی اصل ، دبیر شورای فنی و اساتید سلیمان مهدیزاده، میروهاب میرصالحی، عسگر آزادیان و یاشار میردامادی حضور داشتند.

https://irmaaf.ir/news/1342

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter Captcha Here : *

Reload Image