برگزاری اولین مجمع سراسری نمایندگان، مربیان و مسئولین کمیته های انجمن کن‌دو و ایی‌آی‌دو ایرن در سال ۱۴۰۳

به گزارش روابط عمومی انجمن کن‌دو و ایی‌آی‌دو ایران: اولین جلسه مجمع سراسری نمایندگان، مربیان و مسئولین کمیته های انجمن کن‌دو و ایی‌آی‌دو ایران به ریاست شیهان سلیمان مهدیزاده در روز جمعه ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ در محل دفتر مرکزی انجمن برگزار گردید.

در این نشست سه ساعته گزارش عملکرد نمایندگان استانها و کمیته های طرح و مورد بررسی قرار گرفت و پس از جمع بندی موارد مطروحه بعد تایید ریاست محترم انجمن به اعضاء ابلاغ شد.

در پایان نیز تقویم ورزشی انجمن کن‌دو و ایی‌آی‌دو ایران در سال ۱۴۰۳ توسط شیهان مهدی زاده اطلاع کلیه اعضاء رسانیده شد.

Leave a Reply