حضور شیهان مهدی‌زاده در هفتمین جلسه کمیته امور سبک‌ها و انجمن‌های ورزشی فدراسیون کاراته

به گزارش روابط عمومی انجمن کاراته گوجوریو اوکیناوایی ایران، به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته : هفتمین جلسه کمیته امور سبک‌ها و انجم‌های ورزشی فدراسیون کاراته روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ برگزار شد.

در این جلسه مواردی از جمله سطح و اختیارات فعالیت بین‌المللی انجمن‌های سبکی، موضوع چگونگی انتفاع و استقلال انجمن‌ها در حوزه برند اختصاصی و همچنین نمایندگی انجمن‌ها و سازمان‌های سبکی غیر ژاپنی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه جلسه اعضا ضمن بررسی درخواست‌ها و مکاتبات رسیده بر الزام تکمیل تقاضانامه و تکمیل و پیوست مدارک و مستندات برای رسیدگی تاکید داشتند.

دکتر محمد رضا فضلی، سلیمان مهدی زاده، حسین شهرباف، داود دانشفر، فرید خطیری و  محمدعلی زمانی از اعضای حاضر در این جلسه بودند.

همچنین سید حسن طباطبایی رییس فدراسیون و کیکاوس سعیدی نایب رییس فدراسیون کاراته نیز با حضور در نشست کمیته امور سبک ها و انجمن های ورزشی در جریان امور این کمیته قرار گرفتند.

برای مشاهده خبر در سایت فدراسیون کاراته ایران به لینک زیر مراجعه نمایید.

https://my.ikf.ir/ShowNews.aspx?id=100000934&c=1

Leave a Reply