حضور شیهان مهدی‌زاده نخستین دوره مسابقات آسیایی پیشکستوان کاراته به میزبانی سبک شوتوکان JSKA

به گزارش روابط عمومی انجمن کاراته گوجوریو اوکیناوایی ایران : شیهان مهدی‌زاده در نخستین دوره مسابقات آسیایی پیشکسوتان کاراته با حضور استاد Naito و استاد Nagaki از سازمان جهانی شوتوکان JSKA و با حضور بیش از ۳۰۰ کاراته کا روز جمعه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ در سالن افراسیابی تهران برگزار شد، شرکت نمودند.

Leave a Reply