گالری فیلم کن دو – ایی آی دو

سامورایی یعنی….

ویدیو آموزشی هنرهای رزمی کندو و ایی آی دو (هنرهای رزمی ژاپن)