ابقای شیهان سلیمان مهدی‌زاده به سمت ریاست انجمن کن‌دو و ایی‌آی‌دو ایران توسط مهندس بهتری رییس فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی

به گزارش روابط عمومی انجمن کن دو و ایی آی دو ایران، به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی :

یوسف بهتری، رییس فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی، طی حکمی سلیمان مهدی‌زاده را در سمت ریاست انجمن کن‌دو و ایی‌آی‌دو ابقا کرد.
وی تا پایان سال ۱۴۰۲ عهده دار این مسئولیت شد.

https://irmaaf.ir/news/1454

دیدگاهتان را بنویسید