برگزاری اولین جلسه مجمع سراسری نمایندگان، مربیان و مسولین کمیته های انجمن کن دو و ایی آی دو ایران و ابلاغ تقویم ورزشی سال ۱۴۰۱ انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن کن دو و ایی آی دو ایران : اولین جلسه مجمع سراسری انجمن کن دو و ایی آی دو ایران به ریاست شیهان سلیمان مهدی زاده بنیانگذار و رییس انجمن و با حضور نمایندگان، مربیان و مسولین کمیته های در خردماه ۱۴۰۱ برگزار.

در این جلسه سپس از بررسی دستور کار جلسه و طرح مسائل مربطه از سوی نمایندگان استانی و مسولین پس از رایزینی، تصمیمات مربوطه از سوی ریاست محترم انجمن اتخاذ و جهت اجرا ابلاغ گردید.

بعد از آن ابلاغ نمایندگان و مسولین کمیته های مربوطه صادر و توسط شیهان مهدی زاده به ایشان اهدا و ضمن تاکید به حضور موثر و فعال در امور مربوطه به ایشان یادآوری نمودن اصول ادب، فرونتی و تواضع که از اساس اصلی انجمن میباشد را سرلوحه امورخویش قرار دهند.

ضمناً در این جلسه تقویم ورزشی ۱۴۰۱ انجمن کن دو و ایی آی دو ایران که رئوس سمینارها، آزمون ها و برنامه های کشوری و بین المللی می باشد به اعضا جلسه ابلاغ گردید.

 

دیدگاهتان را بنویسید