انتصاب دوباره شیهان سلیمان مهدی زاده به ریاست انجمن کن دو و ایی آی دو ایران

به گزارش روابط عمومی انجمن کن دو و ایی آی دو ایران، به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی :

رئیس فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی ، طی حکمی، رئیس انجمن “کن دو و ایی آی دو ” را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، یوسف بهتری، رئیس فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی ۳۰ خرداد ماه ، طی حکمی سلیمان مهدی زاده را به عنوان رئیس انجمن کن دو و ایی آی دو منصوب کرد.

مهدی زاده که پیش از این نیز ریاست این انجمن را بر عهده داشت، تا پایان سال ۱۴۰۱ در سمت خود ماندگار شد.

دیدگاهتان را بنویسید