انجمن کن‌دو و ایی‌آی‌دو ایران میزبان مهندس بهتری رییس محترم فدراسیون انجمن‌های ورزشهای رزمی ایران بود

به گزارش روابط عمومی انجمن کن‌دو و ایی‌آی‌دو ایران:

انجمن کن‌دو و ایی‌آی‌دو ایران در تاریخ  ۱۹ / ۴ / ۱۴۰۲  میزبان مهندس بهتری رییس محترم فدراسیون
انجمن‌های ورزشهای رزمی ایران بود.

مهندس بهتری ضمن تشکر از این دعوت عنوان نمودن، انجمن کن‌دو و ایی‌آی‌دو ایران به عنوان یکی از فنی‌ترین و با اصالت۲ترین انجمن‌های عضو فدراسیون می‌باشد. ایشان از اینکه استاد مهدی‌زاده با توجه به تخصص، تجربه و سابقه ورزش حرفه‌ای، یکی از اعضاء شورای‌عالی فنی فدراسیون هستند ابراز خرسندی نمودن، ایشان ضمن حمایت بیشتر از انجمن و برنامه‌های آتی آن، ابراز امیداوری کردند بتواند جهت توسعه این هنر رزمی اصیل گام‌های مثبتی بردارند.
در پایان احکام دان قبول شده گان در آزمون‌های بین‌المللی رشته‌های کن‌دو و ایی‌آی‌دو ، توسط مهندس بهتری به آنان اهدا شد. 

دیدگاهتان را بنویسید