تشکلیل جلسه شورای ویژه انجمن مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲

جلسه شورای ویژه انجمن به منظور بررسی و تصمیم سازی درخصوص موضوعات مطروحه از سوی اعضا شورا، در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ از ساعت ۱۸ لغایت ۲۱ به ریاست شیهان مهدیزاده رییس محترم انجمن برگزار گردید. در این جلسه پس بررسی نظرات و پیشنهادات، ریاست انجمن درخصوص چابک سازی و برروزرسانی امور حوزه های مربوطه تاکید داشتند و مقرر گردید پس از ابلاغ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر رفع ممنوعت های کنونی به قید فوریت جلسات کمیته های انجمن تشکیل و برنامه های هر حوزه اعلام گردد. که اولین جلسه با محوریت حوزه کمیته فنی انجمن می باشد.

در پایان این نشست ریاست محترم انجمن درخصوص وضعیت کن دو و ایی آی دو کشور مواردی مطرح نمودن که مقرر گردید در اولویت دستور کار جلسه آتی شورا قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید