حضور شیهان مهدیزاده در جلسه کمیته فنی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی

چهارمین جلسه کمیته فنی فدراسیون امروز ۳۰ شهریور ماه در دفتر فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی با حضور دارا حکیمی مسئول کمیته فنی و با حضور علیرضا نصیری، سرپرست دبیری فدراسیون، برگزار شد.

در این جلسه که ساعت ها به طول انجامید، سلیمان مهدی زاده، رضا منوچهری، یاشار میردامادی، مسعود هاشمی به عنوان اعضای کمیته فنی حضور داشتند و توحید حقیقی، رئیس انجمن هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) میهمان ویژه این جلسه بود.

صحبت در خصوص هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) از مهمترین موضوعات مطرح شده در جلسه امروز بود.

دیدگاهتان را بنویسید