حضور شیهان مهدیزاده در نشست کمیته فنی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی

به گزارش روابط عمومی انجمن کن دو و ایی آی دو ایران، به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی :

جلسه شورای عالی فنی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی برگزار شد و دو عضو جدید احکام انتصاب خود را دریافت کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی؛ جلسه شورای عالی فنی فدراسیون ؛ ۱۶ آبان ماه، به ریاست دارا حکیمی در سالن جلسات فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی برگزار شد.

در نشست امروز، اساتید، سلیمان مهدی زاده، میروهاب میرصالحی، عسگر آزادیان ، سیامک خرمی ، یاشار میردامادی حضور داشتند.

همچنین ، اساتید ، عبدالرحیم سهراب زاده و علی یزدی به عنوان اعضای جدید شورای عالی فنی فدراسیون، حکم انتصاب خود را از رئیس کمیته فنی دریافت کردند.

دیدگاهتان را بنویسید