شانزدهمین سلسله‌نشست‌های ژاپن‌شناسی با عنوان «اخلاق در هنرهای رزمی ژاپن»

به گزارش روابط عمومی انجمن کن دو و ایی آی دو ایران : شیهان سلیمان مهدی زاده بنیانگذار و رییس انجمن های کن دو و ایی آی دو ایران و کاراته گوجوریو اوکیناویی ایران در شانزدهمین سلسله نسشت های ژاپن شناسی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران درخصوص “اخلاق هنرهای رزمی ژاپن” سخنرانی خواهند نمود.

دیدگاهتان را بنویسید