اردوی گیلان برگزار شد

ه گزارش روابط عمومی انجمن کن دو و ایی آی دو ایران : ارودی دو روزه جمعی از اعضاء انجمن کن دو و ایی آی دو ایران که از ۳۰ لغایت ۳۱ در استان گیلان برگزار گردید.

این اردو که بنا به درخواست جناب آقای سن سی عاطفی نماینده انجمن در استان گیلان، در تقویم ورزشی انجمن برنامه ریزی گردیده با حضور شیهان مهدی زاده و مربیان و اعضاء انجمن برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید