اسامی قبول شده در آزمون میاندوره انجمن کن‌دو و ایی‌آی‌دو ایران

به گزارش روابط عمومی انجمن کن‌دو و ایی‌آی‌دو ایران : اسامی قبول شده گان در آزمون میان دوره انجمن که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ برگزار شد به شرح الاع گردید:

رشته ایی‌آی‌دو:

کمربند زرد :

فرهنگ اسکندری کرددستانی – کیوان عبداله پور – امیر رضائی – دانیال کارگر

کمربند نارنجی:

سیدفرزین میرنظامی – امیرکیوان برزگ

کمربند بنفش:

یعقوب زهرهوند

کمربند قهوه‌ای ۳:

محمدهادی مشکی

رشته کن‌دو:

کمربند زرد:

کیوان عبداله پور – امیر رضائی

کمربند بنفش:

سیدآیت نانجی‌پور

کمربند قهوه‌ای ۳:

محسن حصارکی – محمدهادی مشکی

دیدگاهتان را بنویسید