اسامی قبول شدگان در آزمون دان یک (شودان) ایی آی دو مورخ ۹۷/۱۲/۱۷

بعد از بررسی و اعلام نتیجه فدراسیون ایی آی دو ژاپن اسامی قبول شدگان در آزمون دان یک (شودان) هنر جویان ایی آی دو مورخ ۹۷/۱۲/۱۷  به شرح زیر می باشد :

۱ – محمد نجفی

۲ – سید محسن یوسفی

۳ – سعید فخری

۴ – احمد فراهانی

۵ – کیوان ظهرابی

 

با آرزوی موفقیت همه اعضاء انجمن کن دو و ایی آی دو ایران

دیدگاهتان را بنویسید