برگزاری گردهمایی سراسری مسولین کمیته ها و نمایندگان انجمن کن دو و ایی آی دو ایران

“برگزاری گردهمایی سراسری مسولین کمیته ها و نمایندگان انجمن کن دو و ایی آی دو ایران”
اولین گردهمایی سراسری مسولین کمیته ها و نمایندگان استانی انجمن در تاریخ ۴ / ۴ / ۱۴۰۰ به ریاست شیهان مهدیزاده در محل دفتر مرکزی تشکیل گردید. در این نشست ضمن ارائه گزارش از فعالیت های انجمن و تقویم ورزشی سال ۱۴۰۰، ریاست محترم انجمن ضمن تبین برنامه ها، مسولین کمیته ها و نمایندگان مورد تایید انجمن را معرفی و احکام ایشان نیز به شرح زیر ابلاغ گردید :

اعضا کمیته فنی (حمیدرضا اسدی نیا، مهران قلمچی، محمدمهدی شریفی عراقی، اسمعیل امیرمحمدی)
اعضا کمیته آزمون ( حمیدرضا اسدی نیا، اسمعیل غفاری، مهران قلمچی، محمدجعفری، محمدمهدی شریفی عراقی، اسمعیل امیرمحمدی و مصطفی همدرسی)
خزانه دار و مسول امور مالی (سیدمنصور یوسفی خونساری)
مسول کمیته بازرسی و انضباطی (سیدحمیدرضا میرکریمی)
مسول امور حقوقی (محمدرضا سنجری)
مسول سایت و فناوری اطلاعات (آرش خسروی)
مسول صدور احکام (سیدمحسن یوسفی خونساری)
مسول امور بین الملل (علیرضا احمدی عطار)
دبیر انجمن (کیوان ظهرابی ابوعلی)

نمایندگان استانها
باشگاه پردیس تهران
محمد جعفری – ایی آی دو
استان زنجان
مهران قلمچی – کن دو و ایی آی دو
استان گیلان
علیرضا عاطفی- ایی آی دو
استان قزوین
حمیدرضا ملک زاده تبریزی – ایی آی دو
استان البرز
داود غفاری – کن دو و ایی آی دو
استان اردبیل
امیر فلسفی – کن دو و ایی آی دو

دیدگاهتان را بنویسید