اهداد احکام دان ایی آی دو فدراسیون ژاپن به قبول شدگان در آزمون ۱۴۰۰/۱۲/۲۷

به گزارش روابط عمومی انجمن کن دو و ایی آی دو ایران : احکام دان فدراسیون ایی آی دو ژاپن، قبول شدگان در آزمون مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ ، طی مراسمی توسط شیهان مهدی زاده رییس انجمن در تاریخ ششم خردادماه ۱۴۰۱ در محل همبودجو به ایشان اهدا شد.

استاد مهدی زاده ضمن تبریک، به ایشان یادآور شد اکنون این مرحله رسیده اید باید در تمرینات جدیت و تلاش بیشتری داشت.

اسامی قبول شدگان در آزمون مربوطه به شرح می باشد :

دان یک :

محسن غفاری – شهاب عباس عطائی – هاشم خدائی – کاظم رحیم زاده – آرمان صدراشکوری- فردین عاشوری

دان دو :

سعید فخری – علیرضا عاطفی

دان سه :

داود غفاری

دیدگاهتان را بنویسید