اولین جلسه کاری انجمن کن‌دو و ایی‌آی‌دو ایران در سال ۱۴۰۳

به گزارش روابط عمومی انجمن کن‌دو و ایی‌آی‌دو ایران : اولین جلسه کاری انجمن در سال ۱۴۰۳ روز جمعه (۱۴۰۳/۰۱/۲۴) به ریاست شی‌هان مهدی‌زاده با حضور آقایان اسدی‌نیا و ظهرابی برگزار گردید.

در این جلسه، که حدود ۲ ساعت به طول انجامید؛ بررسی گزارش عملکرد انجمن در سال ۱۴۰۲ و رسیدگی به امور اداری صورت پذیرفت.

در پایان نیز دستور جلسه و زمان برگزاری اولین جلسه سراسری مربیان، نمایندگان و مسولین انجمن در سال ۱۴۰۳ تعیین گردید.

دیدگاهتان را بنویسید