تشکیل اولین جلسه اداری انجمن کن‌دو و ایی‌‌آی‌دو ایران در سال ۱۴۰۲

اولین جلسه انجمن کن‌دو و ایی‌آی‌دو ایران در سال ۱۴۰۲ با محوریت طرح و بررسی مسائل و موضوعات حوزه اداری انجمن در روز شنبه پنجم فروردین ماه در محل دفتر مرکزی انجمن برگزار گردید.

دیدگاهتان را بنویسید