حضور شیهان مهدیزاده در جلسه کمیته فنی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی

سومین جلسه کمیته فنی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی امروز چهارشنبه ۱۳ مرداد با حضور علیرضا نصیری، سرپرست دبیری فدراسیون، برگزار شد.

در این جلسه آقایان سلیمان مهدی زاده، رضا منوچهری، حمیدرضا پارسی منش، وحید اسحاقی ، یاشار میردامادی و مسعود هاشمی از اعضای شورای فنی حضور داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید