حضور شیهان مهدیزاده در نشست کمیته فنی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی

به گزارش روابط عمومی انجمن کن دو و ایی آی دو ایران، به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی :

شورای عالی فنی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی ، امروز چهارم دی ماه ، بار دیگر تشکیل جلسه دادند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، جلسه کمیته فنی فدراسیون امروز (یکشنبه – چهارم دی ماه) به ریاست دارا حکیمی ، رئیس کمیته فنی و با حضور علی صدیقی دبیرکل فدراسیون برگزار شد.

در نشست امروز، اساتید ، سلیمان مهدیزاده، میروهاب میرصالحی، بهرام رسولی، عسگر آزادیان ، سیامک خرمی و یاشار میردامادی حضور داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید