اطلاعیه

اطلاعیه

به اطلاع کلیه اعضا ( مربیان و هنر جویان) انجمن کن دو و ایی آی دو ایران میرساند ، کلاس های آموزشی و تمرین کن دو و ایی آی دو از تاریخ ۲۷ / ۴ / ۱۴۰۰ در باشگاه هنبو دوجو انجمن در روز های یکشنبه و پنجشنبه با رعایت کامل پروتکل بهداشتی به شرح زیر بازگشایی خواهد شد.
زمان : روزهای یکشنبه و پنجشنبه
ایی آی دو – از ساعت ۶ تا ۷
کن دو – از ساعت ۷ تا ۸
💐 جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی لطفا با آقای ظهرابی به شماره تلفن ۰۹۱۹۲۰۰۱۸۰۵ تماس حاصل فرمایید.

اطلاعیه

اطلاعیه

“برگزاری یکدوره کلاس باز آموزی فنی مخصوص هنرجویان رده مشکی ایی آی دو و اهدا احکام ژاپنی و انجمنی قبول شدگان در آزمون دان مورخ ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۹ “
یکدوره کلاس بازآموزی فنی مخصوص هنرجویان رده مشکی ایی آی دو در تاریخ ۴ / ۴ / ۱۴۰۰ به مدرسی شیهان مهدیزاده از ساعت ۱۴ لغایت ۱۶:۳۰ در باشگاه مرکزی انجمن برگزار گردید. در پایان دوره آن تعداد از شرکت کنندگانی که در آزمون مورخ ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۹ موفق و قبول شده بودنند، احکام ژاپنی و انجمنی آنان توسط شیهان مهدیزاده به ایشان اهدا شد.

  1. آقای حمیدرضا اسدی نیا – دان پنج
  2. آقای مهران قلم چی – دان چهار
  3. آقای کیوان ظهرابی ابوعلی – دان دو
  4. آقای امیر فلسفی – دان یک

اطلاعیه

اطلاعیه

“برگزاری گردهمایی سراسری مسولین کمیته ها و نمایندگان انجمن کن دو و ایی آی دو ایران”
اولین گردهمایی سراسری مسولین کمیته ها و نمایندگان استانی انجمن در تاریخ ۴ / ۴ / ۱۴۰۰ به ریاست شیهان مهدیزاده در محل دفتر مرکزی تشکیل گردید. در این نشست ضمن ارائه گزارش از فعالیت های انجمن و تقویم ورزشی سال ۱۴۰۰، ریاست محترم انجمن ضمن تبین برنامه ها، مسولین کمیته ها و نمایندگان مورد تایید انجمن را معرفی و احکام ایشان نیز به شرح زیر ابلاغ گردید :

اعضا کمیته فنی (حمیدرضا اسدی نیا، مهران قلمچی، محمدمهدی شریفی عراقی، اسمعیل امیرمحمدی)
اعضا کمیته آزمون ( حمیدرضا اسدی نیا، اسمعیل غفاری، مهران قلمچی، محمدجعفری، محمدمهدی شریفی عراقی، اسمعیل امیرمحمدی و مصطفی همدرسی)
خزانه دار و مسول امور مالی (سیدمنصور یوسفی خونساری)
مسول کمیته بازرسی و انضباطی (سیدحمیدرضا میرکریمی)
مسول امور حقوقی…

اطلاعیه

اطلاعیه

اطلاعیه
به اطلاع کلیه اعضا انجمن کن دو و ایی آی دو ایران میرساند ، کلاس های آموزشی و تمرین کن دو و ایی آی دو از تاریخ ۶ / ۳ / ۱۴۰۰ تا اطلاع ثانوی در باشگاه هنبو دوجو انجمن در روز های یکشنبه و پنجشنبه با رعایت کامل پروتکل بهداشتی به شرح زیر بازگشایی خواهد شد.
زمان : روزهای یکشنبه و پنجشنبه
ایی آی دو – از ساعت ۶ تا ۷
کن دو – از ساعت ۷ تا ۸
مکان – خیابان جمهوری مابین چهار راه اسکندری و باستان ،جنب شیرینی زعفران ،پلاک ۱۵۲۲
جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی لطفا با آقای ظهرابی به شماره تلفن ۰۹۱۹۲۰۰۱۸۰۵ تماس حاصل فرمایید.