پیام تبریک شیهان مهدی زاده به مناسبت سال نو میلادی

شیهان سلیمان مهدی زاده بنیانگذار و رییس انجمن های کن دو و ایی آی دو ایران و کاراته گوجوریو اوکیناوایی ایران، طی پیامی آغاز سال ۲۰۲۳ میلادی را تبریک گفتند.

Leave a Reply